با استعانت از خداوند متعال و همکاری شرکت تجارت گستر شهریار تاوریژ پویا وب سایت فروشگاهی ابزار تراش خالدی راه اندازی گردید