CLOCKWISE I GAGING SHAHE ACCURDIMUTE

بانک ابزار جهت خدمت به صنعتگران عزیز مدلهای متفاوتی از ابزارهای اندازه گیری با برندهای معتبر جهانی را به فروش گذاشته است . شما صنعتگر گرامی با مقایسه قیمت و کیفیت محصولات ما با محصولات و قیمتهای سایر محصولات در بازار به انتخاب خود خرید کنید .

جدیدترین ابزارهای اندازه گیری

پرگار داخلی دیجیتالی 200- 8 IGAGING

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

جدیدترین ابزارهای اندازه گیری

خط کش دیجیتالی Any time 150mm

۹۰۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

جدیدترین ابزارهای اندازه گیری

خط کش دیجیتالی 0-150mm

۸۰۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

جدیدترین ابزارهای اندازه گیری

خط کش دیجیتالی 0-mm200

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

جدیدترین ابزارهای اندازه گیری

خط کش دیجیتالی 0-mm300

۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان

جدیدترین ابزارهای اندازه گیری

ساعت اندیکاتور دیجیتال 0-12/7

۷۵۰,۰۰۰ تومان

جدیدترین ابزارهای اندازه گیری

ساعت اندیکاتور دیجیتالی IGAGING

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

جدیدترین ابزارهای اندازه گیری

ساعت داخل سنج اینچی 1/4—6 اینچ (6-160mm)

۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان

جدیدترین ابزارهای اندازه گیری

ساعت اندیکاتور دیجیتال 0-12/7 با دقت 0.01

۷۵۰,۰۰۰ تومان

جدیدترین ابزارهای اندازه گیری

ساعت اندیکاتور دیحیتالی IGAGING کورس 25/4

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

جدیدترین ابزارهای اندازه گیری

ست کامل خط کش دیجیتال

۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

خط کشهای دیجیتالی

ست مانیتور و خط کش دیجیتالی

۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان