نمایش دادن همه 11 نتیجه

ابزار اندازه گیری

الماس سختی سنج چینی راکول

۹۵۰,۰۰۰ تومان

ابزار تراشکاری

اینسرت فولاد تراش TNMG160404

۶۰۰,۰۰۰ تومان

ابزار تراشکاری

اینسرت استیل تراش APKT160408

۵۵۰,۰۰۰ تومان

ابزار تراشکاری

اینسرت استیل تراش DNMG150608

۹۰۰,۰۰۰ تومان

ابزار تراشکاری

اینسرت استیل تراش TCMT16T308

۵۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۰۰۰ تومان

ابزار تراشکاری

اینسرت استیل تراش QCMB400

۷۸۰,۰۰۰ تومان
۸۵۰,۰۰۰ تومان
۷۰۰,۰۰۰ تومان
۵۵۰,۰۰۰ تومان
۶۰۰,۰۰۰ تومان