ابزار های جدید اندازه گیری

ساعت اندیکاتور دیجیتال 0-12/7

۷۵۰,۰۰۰ تومان

ابزار های جدید اندازه گیری

ساعت اندیکاتور دیجیتالی IGAGING

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ابزار های جدید اندازه گیری

ساعت داخل سنج اینچی 1/4—4 اینچ

۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان

ابزار های جدید اندازه گیری

ساعت اندیکاتور دیجیتال 0-12/7 با دقت 0.01

۷۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

ابزار های جدید اندازه گیری

عمق سنج دیجیتال ای گیجینگ 560 میلیمتری

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ابزار های جدید اندازه گیری

عمق سنج ساده 300mm اسیمتو

ابزار های جدید اندازه گیری

کولیس 150 mmدیجیتال ضد ضربه ضد اب

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ابزار های جدید اندازه گیری

کولیس دیجیتالی ضد اب صفحه فلزی بلوتوث دار

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰,۰۰۰ تومان