-20%

تراشکاری

MT-NL S25S-16 TNM1604

۱۲۹,۰۰۰ تومان ۱۰۳,۰۰۰ تومان
-17%

تراشکاری

MT-NL S32T-16 TNM1604

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
-17%

تراشکاری

MT-NL S32T-22 TNM2204

۱۸۰,۰۰۰ تومان ۱۵۰,۰۰۰ تومان
-20%

تراشکاری

MT-NL S40U-16 TNM1604

۱۸۵,۰۰۰ تومان ۱۴۸,۰۰۰ تومان
-20%

تراشکاری

MT-NL S40U-22 TNM2204

۱۸۵,۰۰۰ تومان ۱۴۸,۰۰۰ تومان
-20%

تراشکاری

MT-NL S50V-22 TNM2204

۲۲۵,۰۰۰ تومان ۱۸۰,۰۰۰ تومان
-20%

تراشکاری

MT-NR S25S-16 TNM1604

۱۲۹,۰۰۰ تومان ۱۰۳,۰۰۰ تومان
-20%

تراشکاری

MT-NR S32T-16 TNM1604

۱۵۳,۰۰۰ تومان ۱۲۲,۰۰۰ تومان
-20%

تراشکاری

MT-NR S32T-22 TNM2204

۱۵۳,۰۰۰ تومان ۱۲۲,۰۰۰ تومان
-20%

تراشکاری

MT-NR S40U-16 TNM1604

۱۸۵,۰۰۰ تومان ۱۴۸,۰۰۰ تومان
-20%
در انبار موجود نمی باشد

تراشکاری

MT-NR S40U-22 TNM2204

۱۸۵,۰۰۰ تومان ۱۴۸,۰۰۰ تومان
-20%

تراشکاری

MT-NR S50V-22 TNM2204

۲۲۵,۰۰۰ تومان ۱۸۰,۰۰۰ تومان