-20%

تراشکاری

MT-NL S25S-16 TNM1604

129,000 تومان 103,000 تومان
-17%

تراشکاری

MT-NL S32T-16 TNM1604

1,800,000 تومان 1,500,000 تومان
-17%

تراشکاری

MT-NL S32T-22 TNM2204

180,000 تومان 150,000 تومان
-20%

تراشکاری

MT-NL S40U-16 TNM1604

185,000 تومان 148,000 تومان
-20%

تراشکاری

MT-NL S40U-22 TNM2204

185,000 تومان 148,000 تومان
-20%

تراشکاری

MT-NL S50V-22 TNM2204

225,000 تومان 180,000 تومان
-20%

تراشکاری

MT-NR S25S-16 TNM1604

129,000 تومان 103,000 تومان
-20%

تراشکاری

MT-NR S32T-16 TNM1604

153,000 تومان 122,000 تومان
-20%

تراشکاری

MT-NR S32T-22 TNM2204

153,000 تومان 122,000 تومان
-20%

تراشکاری

MT-NR S40U-16 TNM1604

185,000 تومان 148,000 تومان
-20%
در انبار موجود نمی باشد

تراشکاری

MT-NR S40U-22 TNM2204

185,000 تومان 148,000 تومان
-20%

تراشکاری

MT-NR S50V-22 TNM2204

225,000 تومان 180,000 تومان