تیماکسهای این دسته همه دنباله استوانه میباشند . کلیه اندازه ها از 12 الی 40 در این گروه قرار گرفته اند در ضمن این تیماکسها در طولهای 100-120-150-200برای فروش موجود میباشند .
دقت سنگ زنی و فرز کاری در تولید
این تیماکسها در بالاترین سطح در نظر گرفته شده است .
شما میتوانید با استفاده از کاتالوگ انلاین این شرکت در این فروشگاه به اطلاعات دقیقتری در مورد محصولات دست یابید .

تیماکس 40-12 میلی متری ترکیه

ST -D25-C25-L200-Z02 RD..1203

تیماکس 40-12 میلی متری ترکیه

ST -D20-C20-L200-Z02 RD..0803

تیماکس 40-12 میلی متری ترکیه

ST -D20-W20-L120-Z02 RD..0803

تیماکس 40-12 میلی متری ترکیه

ST -D20-W20-L120-Z02 RD..1003

تیماکس 40-12 میلی متری ترکیه

ST -D25-W25-L120-Z02 RD..1203

تیماکس 40-12 میلی متری ترکیه

ST -D25-W25-L160-Z02 RD..1203

تیماکس 40-12 میلی متری ترکیه

ST -D25-W25-L160-Z03 RD..0803

تیماکس 40-12 میلی متری ترکیه

ST -D32-C32-L200-Z03 RD..1003

تیماکس 40-12 میلی متری ترکیه

ST -D32-W32-L160-Z03 RD..1003

تیماکس 40-12 میلی متری ترکیه

ST -D32-W32-L160-Z03 RD..1203

تیماکس 40-12 میلی متری ترکیه

ST -D40-W32-L120-Z04 RD..1003

تیماکس 40-12 میلی متری ترکیه

ST -D40-W32-L120-Z04 RD..1203