دستگاه قلاویززن اتوماتیک 3-16 میلیمتری

۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

https://www.digikala.com/product/dkp-7914212/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B2-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-tip-06-16/