شمش تراشکاری hss-seco 10%co-10*10*160

۲۵۰,۰۰۰ تومان