کولت گیر ته استوانه er16-150

۲۸۰,۰۰۰ تومان

در حال حاضر کلیه کولت گیر ها در تمامی اندازه ها به قیمت 280000 تومان فروخته میشوند . C10-ER11-100
C10-ER11-150
C12-ER11-100
C16-ER16-100
C16-ER16-150
C20-ER20-100
C20-ER20-150
C25-ER25-100
C25-ER25-150