کولیس SH دیجیتال 150 میلیمتری

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

کولیس  دیجیتال  150  میلیمتری

چهار دگمه

محافظ  فلزی صفحه نمایش

فروش به شرط  کالیبراسیون

IP 54