کولیس SH دیجیتال 300 میلیمتری

۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

کولیس  دیجیتال  150  میلیمتری

چهار دگمه

محافظ  فلزی صفحه نمایش

فروش به شرط  کالیبراسیون

IP 54